Relacje inwestorskieAkcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego: 440 526,40 zł - w całości opłacony.


Władze Spółki

Zarząd Spółki

Maciej Nawrocki

Maciej kieruje ZMorph od początku 2017 roku. Przedtem w czasie swoich ponad trzech lat z Johnson Matthey zainicjował oraz doprowadził do powstania zatrudniającej 700 osób fabryki baterii litowo jonowych w SSE w Gliwicach którą później kierował. W swojej karierze pracował przez 15 lat na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych koncernach w Polsce i za granicą. Zanim przeszedł do General Managementu udało mu się zdobyć doświadczenie w Produkcji, Jakości, R&D oraz Marketingu.

Marek Kłos

Z ZMorph związany od 2016 roku. Najpierw jako business development manager, następnie jako dyrektor sprzedaży oraz wiceprezes. Pracę z drukiem 3D rozpoczął w olsztyńskim Zortraxie, w 2015 roku, gdzie zdobył doświadczenie oraz kontakty branżowe. Wcześniej zarządzał siecią salonów meblowych, pracował w dziale marketingu, w firmie odzieżowej oraz prowadził własne działalności w branży graficznej oraz gastronomicznej.

Rada Nadzorcza


  Dane rejestrowe

  Zmorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  53-238 Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 9
  NIP: 899-274-32-04
  REGON: 022111640
  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000724021

  Kontakt dla inwestorów

  Przemysław Wodecki
  CFO
  e-mail: pwodecki@zmorph3d.com
  Tel. +48 71 33 68 923