Relacje inwestorskieAkcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego: 538 731,40 zł - w całości opłacony.


Dematerializacja akcji

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy.
Rejestr będzie prowadzony przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, NIP: 1080014541, KRS: 0000446527.

Tym samym Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Zmorph S.A., tj. we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

Wezwanie pierwszeWrocław, 23 września 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Wezwanie drugieWrocław, 14 października 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Wezwanie trzecieWrocław, 28 października 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Wezwanie czwarteWrocław, 25 listopada 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Wezwanie piąteWrocław, 11 grudnia 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).


Władze Spółki

Zarząd Spółki

Magdalena Jagiełło

Board member and CEO since 2021. 25 years of work experience, previously worked in Final, company producing aluminum profiles. Ranked 8th in 2015 Forbes “100 Women in Business” ranking.

Piotr Miednik

CFO and board member since 2021. Previously at CCC Group, IT Kontrakt, Prima Moda. M&A transaction expert. 14 years of experience in finance and controlling.

Marek Kłos

On board Zmorph since 2016. (biz dev, sales director, VP). Five years experience in 3D Printing Industry (Zortrax, Zmorph). 12+ in sales. Large variety of business contacts among the tech industry.

Rada Nadzorcza

  1. Przemysław Jaworski
  2. Mateusz Czajkowski
  3. Oktawian Jaworek
  4. Bartłomiej Sobolewski
  5. Adam Markiel
  6. Przemysław Danowski

Dane rejestrowe

Zmorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu
53-238 Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 9
NIP: 899-274-32-04
REGON: 022111640
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000724021

Kontakt dla inwestorów

Piotr Miednik
CFO
e-mail: pmiednik@zmorph3d.com
Tel. +48 71 33 68 923

ZMORPH S.A. 2021. All rights reserved