Relacje inwestorskieAkcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego: 440 526,40 zł - w całości opłacony.


Dematerializacja akcji

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy.
Rejestr będzie prowadzony przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, NIP: 1080014541, KRS: 0000446527.

Tym samym Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Zmorph S.A., tj. we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

Wezwanie pierwszeWrocław, 23 września 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Wezwanie drugieWrocław, 14 października 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).


Władze Spółki

Zarząd Spółki

Maciej Nawrocki

Maciej kieruje ZMorph od początku 2017 roku. Przedtem w czasie swoich ponad trzech lat z Johnson Matthey zainicjował oraz doprowadził do powstania zatrudniającej 700 osób fabryki baterii litowo jonowych w SSE w Gliwicach którą później kierował. W swojej karierze pracował przez 15 lat na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych koncernach w Polsce i za granicą. Zanim przeszedł do General Managementu udało mu się zdobyć doświadczenie w Produkcji, Jakości, R&D oraz Marketingu.

Marek Kłos

Z ZMorph związany od 2016 roku. Najpierw jako business development manager, następnie jako dyrektor sprzedaży oraz wiceprezes. Pracę z drukiem 3D rozpoczął w olsztyńskim Zortraxie, w 2015 roku, gdzie zdobył doświadczenie oraz kontakty branżowe. Wcześniej zarządzał siecią salonów meblowych, pracował w dziale marketingu, w firmie odzieżowej oraz prowadził własne działalności w branży graficznej oraz gastronomicznej.

Rada Nadzorcza

  1. Przemysław Jaworski
  2. Mateusz Czajkowski
  3. Oktawian Jaworek
  4. Bartłomiej Sobolewski
  5. Adam Markiel
  6. Przemysław Danowski

Dane rejestrowe

Zmorph S.A. z siedzibą we Wrocławiu
53-238 Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 9
NIP: 899-274-32-04
REGON: 022111640
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000724021

Kontakt dla inwestorów

Przemysław Wodecki
CFO
e-mail: pwodecki@zmorph3d.com
Tel. +48 71 33 68 923